O firmě

Firma Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o. realizuje výrobu masných výrobků a zajišťuje distribuci těchto komodit do maloobchodních i velkoobchodních prodejen, řetězců a dalších zpracovatelských potravinářských podniků.

Firma byla založena v roce 1990, panem Jaroslavem Radošem a manželkou paní Zdeňkou Radošovou. Činnost firmy byla zaměřena na nákup a prodej výsekových mas a masných výrobků, výrobu domácí sekané, uzeného masa a polotovarů.

V roce 2000 byla zahájena výroba v nově vybudované provozovně, vznikla nová pracovní místa (cca 40 zaměstnanců), došlo k rozšíření sortimentu a zvedl se objem výroby. Budova byla postavena podle návrhu projekce masných závodů a to zcela v souladu se současnými veterinárně-hygienickými požadavky, uplatňovanými na provozy tohoto typu v členských zemích EU.

Firma je zaměřena na výrobu masných výrobků. Zpracovává 75% nakoupené masné suroviny 25% je distribuována do vlastní sítě prodejen. Vyrábí se z vepřového, hovězího a drůbežího masa. Sortiment je založen na masných výrobcích, specialitách a vařené výrobě, vše ve vysoké kvalitě na základě tradiční receptury.

V roce 2004 proběhla další přístavba masné výroby a modernizace provozu pořízením nových technologií, opět vznikla nová pracovní místa, kde nyní pracuje cca 80 zaměstnanců. Zvedl se objem výroby (denní produkce cca 6-7 tun).
Po celou dobu existence firmy se dbá na investování do modernizace provozu, což zajišťuje možnost zvyšování kvality výrobků a služeb za současného splnění všech legislativních předpisů. V roce 2004 jsme zavedli ISO 9001:2000 a od roku 2008 jsme držiteli Certifikátu BS EN ISO 22000: 2005.

Jsme držiteli ocenění od Sdružení Českých Spotřebitelů, cena ,,Spokojený zákazník“, další ocenění ,,KLASA“ na tři výrobky, kterými jsou Šunka Lada-výběrová, Kuřecí šunka Kubíček, Alpské párky se sýrem. A na ocenění za Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje roku 2009, Kuřecí šunka Kubíček, jsme také náležitě hrdi.
Spokojenost zákazníků je cílem vedení firmy a všech zaměstnanců, kteří se podílí na realizaci politiky a cílů jakosti firmy. Myslím si , že firma patří svými výsledky mezi stabilizované prosperující podniky V Ústeckém kraji. Město Lom naší Firmě udělilo Pamětní list za přínos v oblasti podnikatelských služeb v městě Lom u Mostu.
Image