Kontakty

Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o.

Osecká 179, 435 11 Lom u Mostu
IČ: 031 357 30 / DIČ: CZ 031 357 30

Informace k prodejnám (připomínky)

Obchodní oddělení

Objednávky lahůdek

Tel.:  476 744 423

Oznamování (whistleblowing)

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o., jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

 

Společnost Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o., určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

 

Jméno příjmení: Kristýna Slavíková

tel. 725 914 144

e-mail: kristyna.slavikova@krusnohorskeuzeniny.cz

Korespondenční adresa: Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o., Osecká 179, Lom 435 11

 

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

Oznámení dle Zákona je možné podat:

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o., tedy:

Písemně:

  • na e-mail: oznamovatel@krusnohorskeuzeniny.cz
  • dopisem adresovaným k rukám příslušné osoby na adresu: Kristýna Slavíková, Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o., Osecká 179, Lom 435 11 - obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“

 

Ústně – telefonicky:

na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby

  • 725 914 144

 

Osobně

Po dohodě s příslušnou osobou.

 

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Povinný subjekt, společnost Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), i), Zákona.

Image