• O firmě

    Firma Jaroslav Radoš - Řeznictví, uzenářství realizuje výrobu  masných výrobků a zajišťuje distribuci těchto komodit do maloobchodních i velkoobchodních prodejen, řetězců  a dalších zpracovatelských potravinářských podniků.

    Firma byla založena v roce 1990, panem Jaroslavem Radošem a manželkou paní Zdeňkou Radošovou. Činnost firmy byla zaměřena  na nákup a prodej výsekových mas a masných výrobků,  výrobu domácí sekané, uzeného masa a polotovarů.

    V roce 2000 byla zahájena výroba v nově vybudované provozovně, vznikla nová pracovní místa (cca 40 zaměstnanců), došlo k rozšíření sortimentu a zvedl se objem výroby. Budova byla postavena podle návrhu projekce masných závodů a to zcela v souladu se současnými veterinárně-hygienickými požadavky, uplatňovanými na provozy tohoto typu v členských zemích EU.

TOP produkty

Kontakty

Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o.
Osecká 179, 435 11 Lom u Mostu
Tel.: +420 476 744 267
e-mail: rados.info@seznam.cz

Go to top